Phim Hoan Hỷ Huyện Lệnh “lên sóng” VTVcab ON

Phim Hoan Hỷ Huyện Lệnh “lên sóng” VTVcab ON

Phim Hoan Hỷ Huyện Lệnh (Happy Magistrate) xoay quanh Đỗ Vân Đằng (Trần Hạo Dân vào vai). Sau nhiều lần lên kinh ứng thí nhưng Vân Đằng vẫn chưa được xướng trên bản vàng. Trên đường về quê, Vân Đằng gặp lúc con gái của Đổng tri phủ Đổng Kim Hoa đang ném tú cầu tìm...