“Tuyết Ưng lĩnh chủ” kết thúc trong âm thầm

“Tuyết Ưng lĩnh chủ” kết thúc trong âm thầm

Gặp bất lợi khi lên sóng cùng thời điểm với “Vụng trộm không thể giấu” (Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn) và “Trường phong độ” (Bạch Kính Đình, Tống Dật), phim “Tuyết Ưng lĩnh chủ” của Hứa Khải, Na Trát không chỉ kém tiếng mà còn kết thúc trong âm thầm. Phim của...