Trưởng đoàn thể thao Việt Nam lý giải kết quả của các vận động viên tại Olympic Tokyo 2020

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam lý giải kết quả của các vận động viên tại Olympic Tokyo 2020

Trong bài trả lời phỏng vấn, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 Trần Đức Phấn nhận định thành tích của các vận động viên chịu ảnh hưởng một phần bởi đại dịch Covid19. Ông nói: “Nhìn chung thành tích của đoàn thể thao Việt Nam trong quá trình...