Hậu Hoàng – Chặng đường từ nhân viên văn phòng đến “thánh nữ nhạc chế”

Hậu Hoàng – Chặng đường từ nhân viên văn phòng đến “thánh nữ nhạc chế”

Từ một nhân viên văn phòng trở thành nữ YouTuber đình đám, chặng đường của Hậu Hoàng có rất nhiều sự nỗ lực, cố gắng. Năm 2017, sau khi tốt nghiệp ngành Tài chính của Học viện tài chính Hà Nội, Hậu Hoàng (tên đầy đủ là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995) cũng trở thành một...