Khán giả bất ngờ trước tình tiết “bẻ lái” ở tập cuối của của “Cuộc đời vẫn đẹp sao”

Khán giả bất ngờ trước tình tiết “bẻ lái” ở tập cuối của của “Cuộc đời vẫn đẹp sao”

Trái với dự đoán của khán giả ở tập cuối phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao” rằng, Bát sẽ hoàn lương, có một cuộc đời mới sau những sai lầm thì anh lại bị công an bắt và đối diện với lao tù. Cảnh Bát bị công an bắt trong tập cuối Cuộc đời vẫn đẹp sao....