Jungkook, Suga nói gì về tương lai của BTS

Jungkook, Suga nói gì về tương lai của BTS

Jungkook, Suga đã cùng nhau bàn luận về tương lai của nhóm BTS. Theo đó, họ mong các thành viên sẽ bên nhau đến già. Jungkook, Suga mong muốn sẽ cùng với các thành viên BTS bên nhau đến già. Ảnh: Allkpop. Theo truyền thông Hàn Quốc, thành viên Jungkook của BTS đã...