Barcelona và Neymar chấm dứt tranh chấp pháp lý

Barcelona và Neymar chấm dứt tranh chấp pháp lý

Barcelona và Neymar đã đạt thoả thuận chấm dứt các vụ kiện theo xác nhận của CLB này, đồng nghĩa họ sẽ huỷ các thủ tục tố tụng đang chờ xử lý ở toà. Trước đó, Neymar từng yêu cầu Barcelona trả cho anh phí trung thành, cùng tiền thưởng liên quan tới vụ chuyển nhượng từ...