Qua những hình ảnh mới nhất của chương trình Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2022, khán giả có thể nhận ra những gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả cả nước như: NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Quang Thắng, Vân Dung… Ngoài ra, sự góp mặt của một số nhân tố mới, hứa hẹn sẽ mang tới những bất ngờ cho khán giả truyền hình trong buổi tối 30 Tết Nhâm Dần. Sau đây là những hình ảnh mới nhất của Táo Quân 2022:

Hình ảnh mới nhất chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2022 (ảnh 1)
Hình ảnh mới nhất chương trình Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2022 (ảnh 1)
Hình ảnh mới nhất chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2022 (ảnh 2)
Hình ảnh mới nhất chương trình Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2022 (ảnh 2)
Hình ảnh mới nhất chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2022 (ảnh 3)
Hình ảnh mới nhất chương trình Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2022 (ảnh 3)
Hình ảnh mới nhất chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2022 (ảnh 4)
Hình ảnh mới nhất chương trình Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2022 (ảnh 4)
Hình ảnh mới nhất chương trình Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2022 (ảnh 5)
Hình ảnh mới nhất chương trình Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2022 (ảnh 6)
 Hình ảnh mới nhất chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2022 (ảnh 7)
Hình ảnh mới nhất chương trình Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2022 (ảnh 7)
 Hình ảnh mới nhất chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2022 (ảnh 8)
Hình ảnh mới nhất chương trình Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2022 (ảnh 8)
 Hình ảnh mới nhất chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2022 (ảnh 9)
Hình ảnh mới nhất chương trình Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2022 (ảnh 9)
 Hình ảnh mới nhất chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2022 (ảnh 10)
Hình ảnh mới nhất chương trình Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2022 (ảnh 10)

Ảnh: VTV